دوره های آموزشی تخصصی برنامه نویسی

دوره آموزش پایتون

آموزش پایتون
 • عنوان دوره:دوره جامع آموزش برنامه نویسی پایتون
 • روش برگزاری:آنلاین و حضوری
 • مدت زمان دوره:۵۲ ساعت
 • روش تدریس:تئوری و عملی
 • پروژه پایانی:دارد
 • مدرک پایان دوره:در صورت درخواست متقاضی
 • وضعیت:درحال ثبت نام

دوره آموزش فلاتر

آموزش فلاتر
 • عنوان دوره:دوره آموزشی برنامه نویسی موبایل با فلاتر
 • روش برگزاری:آنلاین و حضوری
 • مدت زمان دوره:۵۴ ساعت
 • روش تدریس:تئوری و عملی
 • پروژه پایانی:دارد
 • مدرک پایان دوره:در صورت درخواست متقاضی
 • وضعیت:درحال ثبت نام

دوره آموزشی SQL Server

آموزش فلاتر
 • عنوان دوره:دوره آموزشی SQL Server
 • روش برگزاری:آنلاین
 • مدت زمان دوره:۳۶ ساعت
 • روش تدریس:تئوری و عملی
 • پروژه پایانی:دارد
 • مدرک پایان دوره:در صورت درخواست متقاضی
 • وضعیت:درحال ثبت نام

دوره آموزشی Java

آموزش فلاتر
 • عنوان دوره:دوره آموزشی برنامه نویسی Java
 • روش برگزاری:آنلاین
 • مدت زمان دوره:۵۴ ساعت
 • روش تدریس:تئوری و عملی
 • پروژه پایانی:دارد
 • مدرک پایان دوره:در صورت درخواست متقاضی
 • وضعیت:درحال ثبت نام

دوره آموزشی Angular

آموزش فلاتر
 • عنوان دوره:دوره آموزشی فریم ورک Angular
 • روش برگزاری:آنلاین
 • مدت زمان دوره:۴۴ ساعت
 • روش تدریس:تئوری و عملی
 • پروژه پایانی:دارد
 • مدرک پایان دوره:در صورت درخواست متقاضی
 • وضعیت:درحال ثبت نام