طراحی و تولید نرم افزار سفارش مشتری

هنگامی که  هر سازمان یا کسب و کاری به این نتیجه می رسد که برای رفع مشکلات خود لازم است از یک راه حل نرم افزاری استفاده کند و یک نرم افزار را تامین نماید، یکی از سوالاتی که همواره مطرح می شود این است که از یک نرم افزار آماده استفاده نماید یا یک نرم افزار کاملا سفارشی برای وی تولید گردد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این سوالا پاسخ داده شود که چه راه حلی نیازمندی های سازمان یا  کسب و کار را بطور کامل پوشش می دهد و آن را تضمین می نماید؟

استفاده از نرم افزار های آماده می تواند سرعت راه اندازی  کار را افزایش دهد به شرطی که بطور کامل نیازمندی ها را پوشش دهد. و اگر منطبق بر نیازمندی های کسب و کار نباشد بتوان آن را توسعه داد و از پشتیبانی فنی لازم برخوردار باشد.  در غیر این صورت استفاده از راه حل نرم افزار آماده، قطعا منجر به شکست و هدر رفتن زمان و هزینه برای سازمان یا کسب و کار می گردد. 

پر واضح است که یک نرم افزار آماده بطور کامل ممکن است منطبق  با نیازمندهی های متقاضی نباشد و همواره اختلافی بین آنچه قبلا تولید شده است و آنچه متقاضی انتظار دارد وجود داشته باشد. این اختلاف در واقع شکاف بین نیازمندی های سازمان با  نرم افزار آماده را مشخص می نماید. هر چه این شکاف بیشتر باشد، بدین معنی است که سازمان باید به دنبال یک راه حل اختصاصی و سفارشی برای رفع نیازمندی های خود باشد. 

در مواردی که عدم انطباق نیازمندی ها فاحش نباشد، لازم است در نرم افزار آماده برخی از تغییرات اعمال شده و نیازمندی های جدید در آن اضافه شود و به عبارتی  یک نرم افزار آماده برای آن سازمان یا کسب و کار، سفارشی سازی گردد. 

هر کدام از رویکردهای فوق مشمول هزینه و زمان می باشد که میزان آن با توجه به ابعاد نیازمندی ها مشخص می شود. شرکت توسعه فناوری نیکاپرداز با در اختیار داشتن تیم توسعه قوی و مجرب و داشتن زیرساخت های نرم افزاری لازم، می تواند یک نرم افزار سفارش مشتری را بطور کامل از مرحله شناخت و تحلیل نیازمندی ها تا نصب و نگهداری، تولید نماید. همچنین این شرکت می تواند نرم افزارهای موجود خود را متناسب با فرایند های کاری متقاضی، سفارشی سازی نماید. بدین منظور گام های زیر برای انجام کار انجام می شود.

  • برگزاری جلسه کارشناسی با سازمان یا کسب و کار
  • شناخت و استخراج نیازمندی ها
  • تحلیل و آنالیز نیازمندی ها
  • انطباق نیازمندی ها با نرم افزارهای موجود شرکت 
  •  ارائه پیشنهادات به سازمان یا کسب و کار
  • سفارشی سازی نرم افزار های موجود یا طراحی نرم افزار سفارش مشتری
  • تست، استقرار،راه اندازی و نگهداری نرم افزار