سیستم فروش آنلاین یکپارچه فرالاین

  • عنوان پروژه: فرالاین
  • کارفرما: شرکت هلدینگ فراطب جراح
  • نوع پروژه: فروشگاه آنلاین تجهیزات دندانپزشکی
  • محل اجرا:ایران
  • مدل پروژه: B2B Online Store
  • بستر تولید: NiCommerce Framework
  • روش تولید: طراحی و تولید سفارشی
  • آدرس سایت:faraline.com
  • وضعیت: درحال بهره برداری

استفاده از ابزارهای فروش آنلاین و تکنیک های تجارت الکترونیک در حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی بسیار فراگیر شده است و تقریبا همه فعالان این بازار یک نگاه مثبتی به این موضوع داشته اند و اقداماتی نیز در این زمینه انجام داده اند. شرکت فراطب دنان زیرمجموعه هلدینگ شرکت های فرا، یکی از فعالان بازار تجهیزات دندان پزشکی می باشد که برنامه مدونی برای ورود به عرصه فروش آنلاین داشته است. انطباق برنامه ها و نیازمندی های شرکت فراطب دنان با امکانات و قابلیت های پلتفرم فروش آنلاین شرکت نیکاپرداز، در نهایت منجر به عقد قرارداد و افتخار انجام این پروژه برای شرکت نیکاپرداز گردیده است.

تجهیزات دندانپزشکی فرالاین
تجهیزات دندانپزشکی فرالاین

برنامه های هلدینگ فرا به گونه ای است که به احتمال بسیار بالا،برخی از نیازمندی ها و ایده های کسب و کاری جدیدی در آینده کسب و کار آنلاین شرکت فراطب دنان، مطرح باشد. در نتیجه برخی از سقارشی سازی های فرایند ها ممکن است در برخی از بخش های پلتفرم مورد نیاز باشد. از آنجایی که طراحی و پیاده سازی پلتفرم مورد استفاده تماما توسط شرکت نیکاپرداز انجام شده است، از بابت سفرشی سازی پلتفرم هیچ نگرانی وجود نداشته و شرکت نیکاپرداز به عنوان بازوی فنی همواره در کنار شرکت ها ومدل های کسب و کار آنلاین خواهد بود.

تجهیزات دندانپزشکی فرالاین