SEO و بازاریابی دیجیتال

راه اندازی یک وب سایت یا فروشگاه آنلاین کافی نیست و دیده شدن در فضای مجازی از همه چیز مهم تر است. در صورتی که در فضای وب دیده نشوید به اهدافی که به دنبال آنها هستید، دست نخواهید یافت و عدم رسیدن به اهداف به معنی شکست برنامه های شما می باشد. بنابراین به هر اندازه ای که برای ساخت وب سایت یا فروشگاه آنلاین خود هزینه کرده اید، چندین برابر لازم است برای دیده شدن و تبلیغات خود هزینه کنید.

به کلیه فعالیت هایی که برای دیده شدن و شناخته شدن در فضای مجازی انجام می شود تبلیغات دیجیتال یا بازاریابی دیجیتال گفته می شود. یکی از مهمترین روش های بازاریابی دیجیتال، بازاریابی در موتورهای جستجو می باشد که به آن SEM گفته می شود.

به منظور انجام بازاریابی در موتورهای جستجو یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام شود بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو می باشد که اصطلاحا به آن SEO گفته می شود. SEO مجموعه فعالیت هایی است که باید مطابق با قوانین و مقررات موتور های جستجو برای یک سایت انجام شود. برخی از این اقدامات مذکور مربوط به طراحی و ایجاد ساختار مناسب در سایت شما می باشد که اصطلاحا به آنها On-Page SEO گفته می شود. برخی دیگر از اقدامات مذکور مربوط به خارج از سایت و روابط آن با سایر سایت ها می باشد که به آنها Off-Page SEO می گویند.

اقدامات مربوط به SEO بسیار گسترده بوده که لازم است توسط یک تیم متخصص برای وب سایت شما انجام شود تا در موتورهای جستجو دیده شوید و کسب و کار آنلاین شما اهدافی که به دنبال آنها هستید را کسب نماید. SEO باید به عنوان یک پروژه مستقل در کنار راه اندازی سیستم آنلاین شما، به صورت فازبندی شده برنامه ریزی و اجرا شود و به صورت مستمر پیمایش و نگهداری شود. پروژه SEO هزینه های خاص خود را داشته که مستقل از هزینه های راه اندازی سایت می باشد. پروژه های SEO اصولا دیر بازده بود و باید در نتیجه گرفتن از آن صبور باشید و اقدامات مربوط به آن لازم است به صورت مداوم و مستمر انجام شود.

تیم تخصصی شرکت نیکاپرداز در بخش SEO و بازاریابی دیجیتال ابتدا کسب و کار شما را بررسی و تحلیل رقبای شمار را انجام می دهد. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز، یک پروژه SEO و بازاریابی دیجیتال را در به شما پیشنهاد می دهد که در این پیشنهاد، زمانبندی و اقدامات لازم و گام های انجام کار مشخص و مطابق با زمانبندی، فعالیت های مربوط به هر گام برنامه ریزی و اجرا شده و در هر مرحله، گزارشات لازم به شما ارائه می گردد.